diumenge, 11 d’abril de 2010

ARIS TO KRATOS

A vegades els encontres casuals solen ser més interessants (i productius) que no pas aquelles entrevistes i/o encontres que ens preparem amb dies d'antelació. I ha sigut en una d'aquestes casualitats on, de forma interessant vàrem estirar una conversa de la que es poden extreure un seguit d'idees, que si de forma semblen extravagans i conspiratives, no descartem que en el fons hi hagi una engruna (per petita que sigui) de veritat.
I és que sembla com si s'estigués executant un astut pla de classificació mundial, amb el supòsit que la productivitat laboral i intelectual és alta i eficient, i consequentment sobra gent.
Només cal mirar un parell de generacions enrera, la humanitat per si sola establia procediments de selecció natural, ja fos per malalties o infeccions a gran escala o mitjançant guerres periòdiques (I Guerra Mundial, II Guerra Mundial), en les que morien elevades capes de població.
Actualment i a tenor d'una relativa pau fomentada per les armes de destrucció mutua assegurada, gaudim d'un període de prosperitat i avançaments mèdics i tecnològics, que no fan sino augmentar la productivitat humana.
Per tal, calen menys persones per a fer més feina, i consequentment "sobren" elevades capes de població.
I com s'arriba a aquesta conclusió?
Observant com dia a dia es fomenten programes "basura" on s'estimula sobremanera la mala educació, l'aniquilació de principis morals i sobretot els instints més primaris de l'individu.
Descendint en successives reformes educatives el nivell de l'instrucció escolar, per tal de fer dòcils a una gran masssa d'individus, que no protestaran al viure en unes condicions insalubres de vida i de feina, sempre hi quan tinguis jocs de consola, sexe i programes populistes on puguin expressar la seva manca d'educació.
I és que si l'il.lustració i les revolucions liberals es van fer per dotar de major coneixement i llibertat a l'individu, tot trencant les cadenes de l'antic règim. Avui es dona el cas contrari. No s'intenta expandir els drets i coneixements d'una minoria vers la majoria, sinó que es forma a una minoria (un 10%) de la població, per a que governin sobre una gran majoria d'incultes però grans consumidors de porqueria.
Assistim a un canvi interessantíssim d'època, la lenta mort de la democràcia en favor d'una nova aris to kratos (aristocràcia), que en la seva traducció literal és el govern dels millors.